Geopend: Nieuwe Call met Brazilië over ‘Advanced Healthcare Materials’

De São Paulo Research Foundation (FAPESP) en NWO hebben hun negende gezamenlijke call geopend, getiteld ‘Advanced Healthcare Materials’. De nadruk van deze call ligt op inter- en transdisciplinair onderzoek naar geavanceerde biomaterialen. De deadline voor intentieverklaringen is 8 september 2022; de deadline voor vooraanmeldingen is 10 november 2022.

Thematische focus: Geavanceerde materialen voor de gezondheidszorg

Voor deze negende gezamenlijke FAPESP-NWO call, zal de nadruk liggen op inter- en transdisciplinair onderzoek naar geavanceerde biomaterialen voor toepassingen binnen de gezondheidszorg. Het toepassingsgebied van dit programma bestrijkt het brede scala van de natuur-, biologische en chemische wetenschappen die de basis vormen voor de ontwikkeling en synthese van biomaterialen en van de biomedische en klinische disciplines waarbinnen deze worden gebruikt. De biomateriaalkunde is momenteel een van de snelst groeiende onderzoekgebieden gezien haar bijdrage aan verbeteringen binnen de gezondheidszorg en met grote maatschappelijke impact voor de toekomst. Vooruitgang op dit gebied vereist een inter- en transdisciplinaire aanpak, waarbij wetenschappers, (bijvoorbeeld chemici, fysici, wiskundigen, biologen, artsen en clinici), zowel onderling samenwerken als met ingenieurs en producenten. Verwacht wordt dat de Nederlandse en Braziliaanse onderzoekssamenwerking baanbrekende resultaten opleveren die in de toekomstige behoeften van de geneeskunde kunnen voorzien.

Samenwerking tussen en buiten disciplines

De consortia dienen in gezamenlijke onderzoeksprojecten de grenzen tussen de wetenschappelijke disciplines te overstijgen – interdisciplinariteit – en te zorgen voor de integratie van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis – transdisciplinariteit. Dit houdt in dat onderzoek gericht moet zijn op de volledige kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot toegepast en praktijkgericht onderzoek. Om de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek te vergroten, dienen aanvragers eveneens samen te werken met maatschappelijke partijen zoals overheids- en semioverheidsinstellingen en particuliere organisaties.

Tijdlijn

De tijdlijn ziet er als volgt uit:

  1. Een intentieverklaring (niet verplicht) kan uiterlijk op 8 september 2022 worden ingediend. Het korte onderzoeksidee dat in de intentieverklaring wordt geschetst, zal openbaar worden gemaakt om verdere samenwerking te stimuleren en de mogelijkheid te bieden om mogelijke partners voor uw consortium te vinden. Op 6 oktober wordt een matchmaking-event georganiseerd waar NWO en FAPESP onderzoekers uitnodigen om hun onderzoeksidee te pitchen.
  2. Een vooraanmelding zal worden beoordeeld door een International Advisory Committee (IAC). De deadline voor de vooraanmeldingen, die door de hoofdaanvrager uit São Paulo bij FAPESP moeten worden ingediend, is 10 november 2022 (niet later dan 23:59:59 GMT-3). Consortia krijgen een positief of negatief advies om hun ideeën uit te werken tot volledige voorstellen.
  3. De vooraanmeldingen kunnen worden uitgewerkt tot volledige voorstellen. De volledige voorstellen zullen door externe referenten en de IAC worden beoordeeld. De volledige voorstellen moeten door de hoofdaanvrager uit São Paulo uiterlijk 6 juni 2023 (niet later dan 23:59:59 GMT-3) worden ingediend.

Donderdag 6 oktober: matchmaking evenement

Op donderdag 6 oktober organiseren FAPESP en NWO een matchmaking evenement waar onderzoekers worden uitgenodigd om hun onderzoeksidee te pitchen met als doel mogelijke consortiumpartners  te vinden. Inschrijven voor de matchmaking kan via deze link.

RVO Innovatie missie over 'Advanced Materials in Health'

Van 3-7 oktober 2022 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Brazilië een innovatiemissie naar São Paulo. Het thema van de missie is 'Advanced materials in health'. Deze missie sluit aan bij deze Call for proposals over ‘advanced healthcare materials’ en kan daarom bijdragen aan de vorming van consortia. Zorg ervoor dat u zich vóór 15 augustus 2022 inschrijft. Bezoek de website van RVO voor meer informatie of lees de informatie in het Engels hier.

Budget

Het totale Nederlandse budget bedraagt € 2.800.000 en R$ 15,200,000 vanuit FAPESP. Het is mogelijk om een aanvraag voor projecten met kleinere omvang (max. € 350.000 via NWO en R$ 1,100,000 via FAPESP) in te dienen of voor projecten van standaard omvang (max. € 700.000 via NWO en R$ 4,000,000 via FAPESP). De maximale looptijd van de voorgestelde projecten is vier of vijf jaar, respectievelijk voor het kleinere en het standaard project.

FAPESP-NWO-samenwerking

In het kader van de samenwerking met Brazilië (FAPESP) slaan NWO (via het Merian Fund) en de São Paulo Research Foundation (FAPESP) de handen ineen om de onderzoeksamenwerking tussen Brazilië en Nederland te bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van het financieren van gezamenlijk onderzoek door inter- en transdisciplinaire teams bestaande uit Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers.

Merian Fund

Met het Merian Fund wordt onderzoek van hoge kwaliteit gefinancierd dat in de toekomst grote maatschappelijke en wetenschappelijke impact kan hebben. Het doel van de huidige samenwerking met het FAPESP is om met de financiering van gezamenlijk projecten de grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers in de deelstaat São Paulo en in Nederland te versterken.

Bron: NWO

Geopend: Nieuwe Call met Brazilië over ‘Advanced Healthcare Materials’

‹ News overview