Kabinet Investeert Miljarden in Hoger Onderwijs en Onderzoek

Als kennisland behoort Nederland op dit moment nog tot de wereldtop. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, is een forse investering nodig. In meer ruimte voor jonge onderzoekers, voor het opleiden van talent, voor begeleiding van studenten, studentenwelzijn en in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De komende tien jaar wordt daarom 5 miljard euro extra geïnvesteerd in hoger onderwijs en wetenschap. Daarnaast komt er 700 miljoen euro structureel per jaar bij.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

“Kennis is belangrijker dan ooit. Met de opgaven waar we op dit moment voor staan, van klimaat en pandemie tot geopolitieke-economische uitdagingen, is elke investering in kennis een directe investering in onze eigen veiligheid en welvaart. Ons systeem van onderzoek en hoger onderwijs staat al jaren onder een te hoge druk. De rek is er uit voor met name jonge onderzoekers en docenten die onze studenten begeleiden. De miljarden die we nu investeren, zijn noodzakelijk om koers te houden als kennisland.”

Meer weten over te plannen van minister Dijkgraaf? Lees het hele artikel hier.

Bron: Rijksoverheid

Boeken

‹ News overview