Minister Adriaansens presenteert planning innovatiebeleid, digitale economie en startupecosysteem

Minister Adriaansens kaart het belang van het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat aan.

Uit de Kamerbrief over het vestigings- en ondernemingsklimaat valt op te maken dat het kabinet in het derde kwartaal komt met een uitwerking van het Missiegedreven innovatiebeleid.

In het vierde kwartaal volgt een beleidsbrief over de Digitale economie. Verder komt het kabinet begin volgend jaar met een aanpak voor het versterken van het startupecosysteem. Op de korte termijn komt het kabinet met beleidsbrieven op het terrein van valorisatie en arbeidskrapte ICT'ers.
Kamerbrief minister Adriaansens

Bron: Tweede Kamer

Start up

‹ News overview