Intentieverklaring Uniforme Dataset Opgesteld

Om te voorkomen dat bedrijven onnodig veel tijd kwijt zijn om alle (verschillende) informatie van alle soorten medische artikelen aan te leveren voor alle (verschillende) zorginstellingen, heeft FME samen met alle andere leveranciers en koepels van instellingen, een intentieverklaring opgesteld, om eenduidige, vaste velden uit te laten vragen.

De intentieverklaring wordt gedragen door de betrokken koepels als NVZ, NFU, Nefemed, FHI, FME, VDSMH, expertnetwerken uit de zorg zoals LNAG, GS1 en van diverse individuele medische leveranciers. De intentieverklaring wordt gedeeld met VWS en IGJ, zodat ook zij bekend hiermee zijn en dit mede kunnen uitdragen.

Uniforme datasheet

Alle partijen zien de noodzaak van een uniforme dataset en zetten zich er voor in om het gebruik van de uniforme dataset, als format voor de uitwisseling van informatie, te promoten tot deze volledig is opgenomen in GDSN. Deze velden zullen ook worden geïntegreerd in het GS1 ECHO data model.

Bron: FME

Data

‹ News overview