MIT-regeling open voor R&D-samenwerkingsprojecten

Ook in 2021 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Tot en met 9 september kun je indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

Wij handelen Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat wij alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordelen en rangschikken.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is één van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

  • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer
  • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
  • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
  • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Regio

Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.
 
Meer informatie


Bron: RVO 

MIT

‹ News overview