Aanbiedingsbrief Actieprogramma en Advies Future Affordable Sustainable Therapies

Staatssecretaris Keijzer en minister Van Ark bieden het Actieprogramma en advies Future Affordable Sustainable Therapies aan.

Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health

Het Actieprogramma 'Nieuwe kansen voor Topsector LSH' toont de belangrijkste sterktes van de LSH (Life, Science and Health)-sector en benoemt concrete acties om de internationale positie van de sector te versterken, het vestigingsklimaat te verbeteren en maatschappelijke, economische en wetenschappelijke kansen te verzilveren.

FAST Impuls voor innovatieve therapieontwikkeling

FAST is een voorstel voor een nieuwe gerichte aanpak vanuit de Nederlandse overheid (ministeries van VWS en EZK) voor innovatieve therapieontwikkeling.

Nationaal Actieprogramma

‹ News overview