Launch Health Innovation Netherlands

Den Haag, 29 januari 2020 - Tijdens de werkconferentie Nationale Agenda Medtech op het ministerie van VWS is vandaag Health Innovation Netherlands van start gegaan. Deze nieuwe nationale infrastructuur gaat ondernemers en de zorgsector adviseren over medische technologie, methodologisch onderzoek verzorgen naar passende evaluaties en deze vertalen naar nieuwe evaluatiestandaarden.

Leidende publiek-private samenwerking 

Health Innovation Netherlands (HI-NL) wil de leidende publiek-private samenwerking zijn die de ontwikkeling, evaluatie en implementatie stimuleert van gezondheidsinnovaties die aangetoond veilig, werkzaam, effectief en betaalbaar zijn. Medische technologie, zoals bijvoorbeeld MRI-scanners, pacemakers, protheses, e-health oplossingen, operatierobots en andere medical devices, speelt een belangrijke rol voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Er zijn op dit moment >500.000 medical devices en >400.000 gezondheidsapps in gebruik.

HI-NL is een brede infrastructuur waar patiënten, artsen en behandelaars, ondernemers, CE-experts,
onderzoekers, investeerders en toezichthoudende organen bijdragen om veilige, werkzame, effectieve en betaalbare medische technologie sneller te laten slagen. Het initiatief voor HI-NL is afkomstig van een groot aantal Nederlandse organisaties uit het veld en wordt gecoördineerd door de hoogleraren Maroeska Rovers (Radboudumc) en Carl Moons (UMC Utrecht). Het ministerie van VWS heeft een opstartsubsidie voor de periode tot en met 2021 verleend.

Ronde Tafels 

HI-NL biedt Ronde Tafels aan voor innovators, bij voorkeur in de vroege fase van het innovatietraject. Tijdens een Ronde Tafel bespreken patiënten, artsen, verzekeraars, onderzoekers en toezichthouders de veiligheid, werkzaamheid, effectiviteit en betaalbaarheid van een nieuwe gezondheidsinnovatie voordat deze op de markt of in het zorgstelsel komt. De ondernemer ontvangt een gedegen advies over de kansen en kwetsbaarheden van zijn of haar product of dienst. Uit de eerste try-outs blijkt dat ondernemers tot wel vijf jaar kunnen winnen door in een vroeg stadium alle vereisten en overwegingen uit het veld te horen.

De nieuwe Europese Medical Devices Regulation treedt op 1 mei 2020 in werking, hiermee ontstaat een unieke kans om de besluitvorming rond invoering en opschaling van medische technologie te verbeteren. De nieuwe wetgeving eist verdere onderbouwing van medische claims van medische technologie.

Over Health Innovation Netherlands

Health Innovation Netherlands (HI-NL) wil de leidende publiek-private infrastructuur zijn die de ontwikkeling, evaluatie en implementatie stimuleert van gezondheidsinnovaties die aangetoond veilig, werkzaam, effectief en betaalbaar zijn. HI-NL richt zich op de evaluatie van medische technologie en hulpmiddelen, onderzoek naar de juiste methodologie/aanpak bij de juiste innovatie, op de ontwikkeling van standaarden voor het beoordelen van innovaties, en op het implementeren van veilige, werkzame, effectieve en betaalbare innovaties. HI-NL is een infrastructuur waar patiënten, artsen en behandelaars, ondernemers, CE-experts, onderzoekers, investeerders en toezichthoudende organen bijdragen om betere medische technologie sneller te laten slagen.

Kijk voor meer informatie op: www.healthinnovation.nl.

NB: De naam van HI-NL was in de opstartfase ‘Health Innovation Initiative Holland’, afgekort als Hii~Holland.

Bron: Health Innovation

Launch Health Innovation Netherlands

‹ News overview