Health~Holland is looking for a Communications Officer

Wij zijn op zoek naar een hands-on communicatiemedewerker met een passie voor innovaties in de Life Sciences & Health (LSH) sector. Vind jij het leuk om in de pen te klimmen en ben je geïnteresseerd in het dynamische LSH-veld? Misschien is de functie Communicatiemedewerker iets voor jou!

Health~Holland, zoals het uitvoerende bureau van de Topsector Life Sciences & Health (LSH) zich naar buiten toe profileert, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt qua aantal en omvang van de door haar gesubsidieerde publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten en programma’s (PPS). Op jaarbasis investeert de Topsector LSH bijna 60 miljoen euro aan subsidie (PPS-toeslag) om innovatie te stimuleren, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. Voor het in Den Haag gevestigde bureau zijn wij op zoek naar een Communicatiemedewerker (40 uur p/w).

Bekijk hier de vacature voor Communicatiemedewerker voor meer informatie.

Jouw schriftelijke sollicitatie kun je richten aan drs. Ernst Nagel, Operations Director Health- Holland, nagel@health-holland.com. De uiterste inzenddatum is 25 oktober 2019.

‹ News overview