Call for minister Hugo de Jonge: Invest more in the prevention of dementia

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden is het noodzakelijk dat het kabinet fiks meer investeert in preventieve maatregelen tegen dementie, waaronder Alzheimer. Dit schrijven vooraanstaande dementiespecialisten in een oproep naar Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) ondersteunt deze oproep.

De laatste maanden werkten de Health~Holland en haar partners aan de ontwikkeling van de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023. De KIA richt zich op het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg. Dit maatschappelijk thema is onderdeel van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet-Rutte III en richt zich op de toekomst van de gezondheid en zorg in Nederland.

Vanwege de impact van dementie, onze relatieve onbekendheid met deze ziekte en haar gevolgen, en de veelzijdigheid van de uitdaging, is deze chronische aandoening in een aparte missie benoemd. De missie is als volgt opgesteld door het ministerie van VWS: ‘In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.’ Om deze missie te verzilveren is samenwerking nodig in de quadruple helix van burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Nico van Meeteren, directeur Topsector Life Sciences & Health: “Oud is 'nieuw' voor onze samenleving. We hebben daarom nog veel te leren en vooral ook te doen. 'Meedoen' en 'er toe doen' zijn daarbij cruciaal, zeker voor mensen met dementie.”

Health~Holland ondertekende, gezamenlijk met 67 zorgprofessionals, daarom de brief waar drie aanbevelingen staan voor de minister:

  • Het op individueel niveau ondersteunen van mensen om hun leefstijl aan te passen in combinatie met e-health. Voor mensen met een duidelijk risico is er de gecombineerde leefstijlinterventie, een goed preventief programma vanuit de basisverzekering, dat steun verdient.
  • Preventie van dementie verdient in publiekscampagnes en in het Deltaplan Dementie een prominente plaats.
  • De samenleving zo inrichten dat voor iedereen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt.

Lees hier de oproep op de website van NRC.

‹ News overview