Health~Holland vacancy for Assistant Strategy

De Topsector Life Sciences & Health is op zoek naar een nieuwe collega. Heb jij interesse in de Life Sciences & Health Sector en ben je op zoek naar een leuke strategische functie? Misschien is de functie Assistent Strategie iets voor jou!

Health~Holland, zoals het uitvoerende bureau van de Topsector LSH zich naar buiten toe profileert, heeft als kerntaak het stimuleren en faciliteren van publiek-private samenwerkingsverbanden voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Daarnaast treedt de Topsector LSH  sinds 2018 op als kwartiermaker voor het maatschappelijk thema gezondheid en zorg in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gezondheid en zorg is een van de vier thema’s die waarbij de Nederlandse samenleving en economie de komende 20 jaar moeten transformeren. 

Lees hier meer in de vacature Assistent Strategie

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar drs. Ernst Nagel, Operations Director Health~Holland (nagel@health-holland.com). Uiterste inzenddatum is 26 augustus 2019.

‹ News overview