Public and private organisations invest heavily in innovative metabolic MRI-scanner of the UMC Utrecht

Philips en Health~Holland investeren samen met acht kennisinstellingen en een spin-off bedrijf voor 49 miljoen in het installeren en implementeren van klinische MRI-scanners die naast anatomie en fysiologie nu ook metabolisme in beeld kunnen brengen. Met een door het UMC Utrecht en Philips ontwikkeld prototype (META-scan), is de haalbaarheid inmiddels aangetoond. Met deze META-scan worden stofwisseling, anatomie en fysiologie tegelijkertijd in beeld gebracht. De scanner wordt ingezet voor onderzoek naar het vroegtijdig vaststellen van effectiviteit van therapieën. De verwachting is dat in de nabije toekomst een ineffectieve behandeling bijgestuurd kan worden tot een effectieve behandeling. Dit kan een grote winst zijn voor patiënten: een optimale behandeling met minder bijwerkingen. Bovendien kan het daarmee de gezondheidszorgkosten reduceren.

Medische beeldvorming speelt een cruciale rol in het op een directere manier in kaart brengen van ziekte en het vaststellen van de effectiviteit van de geselecteerde therapie. Met magnetische resonantie spectroscopische beeldvorming (MRSI) kan de specifieke informatie over het metabolisme verkregen worden. Om het META-scan prototype door te ontwikkelen tot een klinische scanner en deze apparatuur efficiënt en effectief te installeren en te gebruiken in de kliniek zijn nog een aantal stappen nodig.

Het apparaat wordt ondanks de hoge veldsterkte (7 Tesla) en de extra opties in de nabije toekomst compacter gemaakt door het bedrijf Tesla en is qua omvang vergelijkbaar met een huidige 3-Tesla MRI-scanner zodat het in ieder ziekenhuis geplaatst kan worden. De verschillende soorten beeldvorming, zoals metabolisme, fysiologie en anatomie, moeten optimaal worden gecombineerd zodat de patiënt niet in meerdere scanners hoeft en het meten van alle relevantie informatie even lang duurt als de huidige MRI-scans. Parallel hieraan wordt de klinische meerwaarde onderzocht, zodat het apparaat een keurmerk krijgt en effectief ingezet kan worden om behandelingen van patiënten te verbeteren.

Gezondheidswinst en economische groei

‘De ontwikkeling van de META-scanner is het voorbeeld van kennis en innovatie bundelen met commerciële slagkracht van het bedrijfsleven’, aldus Prof. dr. Nico van Meeteren, directeur van Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). ‘Het is een inspirerende samenwerking op basis van maatschappelijke behoefte én met economisch perspectief. Nederland wordt gezonder én het bedrijfsleven, in dit geval Philips, doet mee op de internationale groeimarkt.’ Dr. Paul Folkers, Head of Global MRI Clinical Science bij Philips, is verheugd over de verschillende innovatieve ontwikkelingen, waaronder de META-scan, die Philips samen met het UMC Utrecht gaat door ontwikkelen. ‘Als er innovatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van MRI dan spelen Nederlandse academische onderzoekers, waaronder die in Utrecht, een belangrijke rol’.

Het project is naar verwachting afgerond in 2023 en wordt geleid door onderzoeker Dr. Dennis Klomp van het UMC Utrecht in samenwerking met de universitaire ziekenhuizen in Maastricht, Nijmegen, Amsterdam, Groningen en Leiden, het Spinoza centrum, de TU Eindhoven, Philips en het spin-off bedrijf MR Code.

‹ News overview