Website PharmInvestHolland launched

Hoe verzilveren we de kansen voor de Nederlandse biofarmaceutische sector? Op de nieuwe website van PharmInvestHolland staat hoe de sector werkt aan het versterken van het R&D investeringsklimaat voor biofarmaceutische bedrijven in Nederland.

PharmInvestHolland is een samenwerkingsverband dat in 2017 is opgericht onder de vlag van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). De brede vertegenwoordiging van partners uit de geneesmiddelensector zorgen er samen voor dat Nederland het meest aantrekkelijke en innovatieve biofarmaceutische land in Europa wordt. PharmInvestHolland heeft als doelstelling om zo bij te dragen aan meer banen, meer innovatie in de gezondheidszorg, een grotere bijdrage van de sector aan de Nederlandse economie en een snellere toegang voor patiënten tot innovatieve geneesmiddelen.

Deelnemers PharmInvestHolland

Health~Holland werkt binnen PharmInvestHolland met de volgende partners: AmCham, HollandBio, Lygature, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Netherlands Foreign Investment Agency, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en VNO-NCW.

PharmInvestHolland.nl

‹ News overview