Plenty of opportunities for Dutch life sciences sector to become the Boston of Europe

‘Nederland heeft volop kansen om meer investeringen in de geneesmiddelensector aan te trekken.’ Deze conclusie trokken vertegenwoordigers uit de life sciences sector en de Tweede Kamerleden Leendert de Lange (VVD) en Jessica van Eijs (D66) tijdens de PharmInvestHolland bijeenkomst op 15 november. ‘We hebben alles in huis om net zo toonaangevend te worden als Boston op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling.’

De door Health~Holland georganiseerde bijeenkomst in Nieuwspoort stond in het teken van de kansen voor Nederland in het aantrekken van meer investeringen in de geneesmiddelensector. Markwin Velders (Kite Pharma) vertelde waarom zijn bedrijf besloot om juist in Nederland de nieuwe fabriek te bouwen voor innovatieve kankerbehandelingen. Jurgen Kwik (Janssen Prevention & Vaccines) deelde hoe Janssen uitgroeide tot een wereldspeler op het gebied van vaccinontwikkeling én wat Nederland zo aantrekkelijk maakt voor een buitenlands bedrijf.

Boston van Europa

Hans Schikan, interim boegbeeld Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health en tevens dagvoorzitter, stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. ‘Met 420 innovatieve bedrijven, 8 academische ziekenhuizen en 13 universiteiten die zich op geneesmiddelenontwikkeling richten in een klein gebied, heeft Nederland alles in zich om het Boston van Europa te worden. Daarbij zorgt de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland in 2019 ervoor dat we extra op de kaart staan bij geneesmiddelenontwikkelaars. Het is zaak dat de overheid en het bedrijfsleven de kansen die de komst van de EMA biedt, krachtig oppakken.’

Oproep tot wederzijds vertrouwen

Leendert de Lange (VVD) deed een oproep tot meer vertrouwen tussen de biofarmaceutische sector en de overheid: ‘Ik ben trots als ik zie hoe bedrijven op onze scienceparken als paddenstoelen uit de grond schieten. Om de volgende stap te maken, is het nodig dat de wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven verder verbetert. Dat kan alleen als we gezamenlijk werken aan voorspelbaar en consistent beleid en onderling vertrouwen.’

Impact indrukwekkend

Jessica van Eijs (D66) noemde de impact van de innovatie door geneesmiddelenbedrijven indrukwekkend. Om deze impact maximaal te maken, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk: ‘Vanuit overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en burgers moeten we samen zorgen dat het balletje gaat rollen en dat we met elkaar lokale ecosystemen creëren. De komst van de EMA kan dit gunstige effect nog eens versterken.’

De Tweede Kamerleden namen tijdens de PharmInvestHolland bijeenkomst het nieuwe exemplaar van het bidbook in ontvangst uit handen van Gerard Schouw (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en Annemiek Verkamman (HollandBIO). De sector heeft nu een prachtig middel om te laten zien wat Nederland te bieden heeft.

Bekijk hieronder een korte video van de bijeenkomst:

Lees hier de digitale versie van het bidbook: www.health-holland.com/internationalisation/bidbook

‹ News overview