Nationaal consortium Building Blocks of Life in de steigers

Onderzoekers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg komen samen om de koers te bepalen voor een nationaal consortium Building Blocks of Life. In een workshop in Utrecht werken de deelnemers aan een visie voor de komende tien jaar.

Building Blocks of Life (BBoL) is een langlopend, multidisciplinair onderzoeksprogramma van NWO naar de moleculaire basis van leven. In december 2016 heeft NWO in een eerste call 16 onderzoeksprojecten gehonoreerd. Op 23 mei 2017 komen de publieke en private partners van deze onderzoeksprojecten in een besloten workshop bijeen, samen met betrokkenen vanuit participerende topsectoren en relevante routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Zij leggen hiermee de basis voor een nationaal consortium en een gezamenlijke agenda voor het programma Building Blocks of Life.

Building Blocks of Life
Het doel van het onderzoeksprogramma Building Blocks of Life is om nieuwe producten, slimmere productketens en nieuwe sleuteltechnologie te ontwikkelen vanuit het begrip van de moleculaire basis van leven. Kennis van de moleculaire basis van leven is spectaculair toegenomen dankzij technologische doorbraken in de fysica, chemie, biologie, informatica en systeemanalyse van enorme databestanden. Met een tienjarig programma bundelt Building Blocks of Life de Nederlandse expertise. Het programma zorgt voor nieuwe verbindingen tussen disciplines en sectoren, om zo sterker te staan bij wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen als schone energie, duurzaam voedsel en vergrijzing.

Building Blocks of Life is een programma van de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en ZonMw, en de participerende Topsectoren Agri & Food, Chemie, High Tech Systemen en Materialen, Life Science & Health en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Omdat in dit veld niet alleen technische, maar ook maatschappelijke en ethische vragen spelen, is ook het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aangesloten.

Geinteresserd naar de samenvatting van de gehonoreerde? Lees hier het artikel: Bouwstenen van Leven honoreringen

Source: NWO

Nationaal consortium Building Blocks of Life in de steigers

‹ News overview