Lygature opens new office at Utrecht Innovation hub

Vandaag opent Lygature haar nieuwe werkomgeving in Utrecht. Lygature, het resultaat van de fusie tussen CTMM en TI Pharma, is de eerste bewoner van de JIM: de Jaarbeurs Innovation Mile. De opening wordt verzorgd door de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, en David Pappie, directeur topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken.

JIM is een nieuwe innovatiehub en co-working space van 6.000 vierkante meter bij Jaarbeurs met een sterke nadruk op ontmoeting en interactie. JIM is er voor gevestigde corporates, voor scale-ups, voor start-ups, voor kennisinstituten en onderwijsinstellingen, voor overheden, voor samenwerkingsverbanden binnen de thema’s ‘urban living, smart sustainable environment en life sciences & health’.

David Pappie, directeur topsectoren en industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken: ‘Om maatschappelijke uitdagingen te kunnen oplossen moeten cross-overs worden gemaakt tussen verschillende sectoren. Dit is ook waarom ik zo blij ben met initiatieven als de Jaarbeurs Innovation Mile en de vestiging van Lygature hierin.’

Naast Lygature nemen meerdere organisaties in de life sciences & health sector hun intrek in de centrale locatie van JIM, direct naast Utrecht Centraal Station. Een voorbeeld is het Parelsnoer Instituut, het samenwerkingsverband van alle Nederlandse Universitair Medische Centra op het gebied van klinische biobanken.

Jorg Janssen, algemeen directeur van Lygature: ‘Juist de verbindende factor past perfect bij het karakter van onze organisatie. We zien er naar uit om samen met andere organisaties verder te werken aan de maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder het realiseren van innovaties die ten goede komen aan patiënten.’

Lygature is de drijvende kracht achter meer dan 15 grote internationale publiek-private samenwerkingsverbanden in de topsector Life Sciences & Health. Voorbeelden zijn de European Lead Factory voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen; TraIT, een platform om de grote datastromen in translationeel onderzoek te faciliteren; en Escher, het platform voor regulatoire innovatie dat zich richt op het verbeteren van toegang tot nieuwe therapeutische oplossingen voor patiënten.

Lygature is ontstaan vanuit het samengaan van de twee grootste publiek-private samenwerkingsverbanden in de Nederlandse life sciences sector: het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) en het Top Instituut Pharma (TI Pharma). Lygature is een not-for-profit organisatie die zich volledig ten dienste stelt om samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Met de fusie heeft de Nederlandse life sciences sector haar leidende rol in publiek-private samenwerking weten te verankeren.

Bezoek de Lygature website voor meer informatie.

Lygature opens new office at Utrecht Innovation hub

‹ News overview