Report on joint Human Capital Agenda 2016-2020

Sinds de start van de Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 is veel gebeurd. De voortgangsrapportage geeft inzicht in deze resultaten en illustreert tegelijkertijd de energie, de brede betrokkenheid en het nut en de noodzaak dat topsectoren een gezamenlijk geluid laten horen. Dit alles om het menselijk kapitaal veilig te stellen. Nu én in de toekomst.


Download de voortgangsrapportage HCA 2016-2020

Report on joint Human Capital Agenda 2016-2020

‹ News overview