New collaboration with China on elderly care

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en zijn Chinese collega, vice-minister Gao Xiaobing (Civil Affairs), hebben een 3-jarige overeenkomst getekend om samen te werken op het terrein van ouderenzorg. China zoekt naar nieuwe mogelijkheden om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor het snel toenemende aantal Chinese ouderen en kijkt met belangstelling naar de goede kennis en ervaring uit Nederland.

Totaal iets anders, toch vergelijkbaar
Van Rijn: "Nederland heeft minder inwoners dan Beijing. Dus de schaal waarover we praten is totaal iets anders. Maar de uitdagingen waarvoor we staan kunnen we toch goed vergelijken. En daarin gaan we nu meer samen optrekken en van elkaar leren. China is erg geïnteresseerd in ons hele systeem van ondersteuning en begeleiding thuis, wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Wij kunnen iets leren van de sterke rol die familie en de lokale gemeenschap spelen in de Chinese zorg voor ouderen."
 
Kennis, training, e-health
Chinese en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen op basis van de nieuwe overeenkomst samenwerken, kennis uitwisselen, opleiding en training organiseren en beleid ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleeghuiszorg en thuiszorg en wijkverpleging voor ouderen die thuis blijven wonen. In de samenwerking zal ook speciale aandacht zijn voor innovatie van gezondheidszorg en e-health.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

New collaboration with China on elderly care

‹ News overview