STW, Heart Foundation, and Top Sector LSH join forces on early detection heart and vascular disease

Afgelopen week is het startschot gegeven voor een bijzondere samenwerking tussen Technologie-stichting STW, Topsector Life Sciences & Health (LSH) en de Hartstichting. De organisaties bundelen hun krachten om de komende jaren gezamenlijk onderzoek te doen naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten, een belangrijk onderdeel van de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Eerder maakten de partners bekend dat zij samen 4,5 miljoen euro in nieuw onderzoek investeren.

“Als samenwerkingspartners hebben wij een gezamenlijk doel voor ogen: het ontwikkelen van nieuwe, toepasbare technologieën waarmee artsen hart- en vaatziekten in een eerder stadium kunnen opsporen en behandelen. Patiënten kunnen daardoor vroegtijdig een behandeling krijgen
die hun leven redt of voorkomt dat ze steeds zieker worden” licht Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, de samenwerking toe.

Ton van der Steen, voorzitter Technologiestichting STW, voegt daar aan toe: “Met deze bijzondere samenwerking brengen we medische onderzoekers, technisch onderzoekers, artsen en bedrijven bij elkaar om oplossingen te vinden voor dit grote, maatschappelijke probleem. De ervaring van de Hartstichting om dicht bij de patiënt te opereren én de ervaring van STW om academische kennis naar het bedrijfsleven te brengen komen hier uitstekend van pas.”

Miljoeneninvestering
Eerder maakten de Hartstichting en STW bekend dat zij samen ruim 4,5 miljoen euro investeren in vijf nieuwe onderzoeksprojecten. In 2015 opende een gezamenlijke call waar Nederlandse wetenschappers en universiteiten massaal op reageerden. De vijf gehonoreerde projecten hebben betrekking op het eerder herkennen van verschillende hart- en vaatziekten, waaronder hartfalen en hartritmestoornissen. De onderzoekers en ondernemers richten zich bijvoorbeeld op verbeterde diagnostiek via MRI- en CT-analyses voor hart- en vaataandoeningen en technieken die de aanleg voor hartritmestoornissen meten.

Deze financiering is mede afkomstig van de Topsector LSH. Binnen het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken staat publiek private samenwerking centraal. Ondernemers, onderzoekers en overheid zorgen samen voor meer innovatie, een sterkere economie en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Naast deze organisaties investeert ook het bedrijfsleven in de vijf onderzoeken die van start gaan.

Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken: “De samenwerking van de Hartstichting met kennisinstellingen, bedrijven en de Topsector LSH is een inspirerend voorbeeld van publiek private samenwerking. Door samen te investeren in excellente kennis en innovatie, komen toepassingen om hart- en vaatziekten eerder te herkennen sneller beschikbaar voor de patiënt. Daarmee investeren we niet alleen in een betere gezondheid van patiënten, maar versterken we tegelijkertijd het toekomstige verdienvermogen van onze economie.”

Eerder herkennen hart- en vaatziekten prioriteit
Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in ons land. Elke dag sterven er in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen 1000 mensen in het ziekenhuis terecht. Hart- en vaatziekten slaan vaak onverwachts toe, zonder duidelijke signalen vooraf. Het ‘eerder herkennen van hart- en vaatziekten’ staat bovenaan de onderzoeksagenda van de Hartstichting, die in 2014 samen met het publiek is opgesteld. De Hartstichting wil ervoor zorgen dat hart- en vaatziekten eerder opgespoord worden, zodat artsen tijdig kunnen ingrijpen en patiënten  een behandeling krijgen die hun leven redt of voorkomt dat ze steeds zieker worden. Nieuwe kennis moet leiden tot betrouwbare testen om de signalen van hartziekten vroegtijdig te herkennen en de behandelstrategie vast te stellen.

Van links naar rechts op de foto: Hans Schikan (Topsector LSH), Ton van der Steen (STW), Bertholt Leeftink (Ministerie van Economische Zaken), Erika Buitenhuis (Hartstichting), Floris Italianer (Hartstichting), Ernst Nagel (Topsector LSH) en Nico van Meeteren (Topsector LSH)

Voor meer informatie: Hartstichting en STW

STW, Heart Foundation, and Top Sector LSH join forces on early detection heart and vascular disease

‹ News overview