Ageing & Integrated care, Innovation mission to Singapore

De innovatie afdeling van de Nederlandse ambassade organiseerde van 25 tot 29 april een innovatiemissie om inzicht te krijgen in trends en plannen op het gebied van vergrijzing en geïntegreerde zorg in Singapore.

Singapore heeft een van de snelst vergrijzende bevolkingen ter wereld en naar verwachting is in 2030 een op de vier Singaporezen 65 jaar of ouder. Om Singapore voor te bereiden op deze ‘silver tsunami’ en de leefbaarheid in de stad voor alle leeftijden te verbeteren heeft de overheid het ‘Actionplan for Succesful Ageing’ gelanceerd. In dit actieplan is aandacht voor het individu, de gemeenschap en de stad om uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing het hoofd te bieden.

Net als Singapore heeft ook Nederland een vergrijzende samenleving, één op de vijf Nederlanders is ouder dan 65 jaar. Nederlandse oplossingen zijn bijvoorbeeld e-health toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken.

Een consortium van acht delegatieleden bezocht Singapore, bestaande uit: Odilia Knap, MT- lid Directie Innovatie & Kennis, Ministerie van Economische Zaken, Louis Beijer, beleidsadviseur, Ministerie van Economische Zaken, Mr Evert Jan Hoijtink, Portavita B.V., Mr Gerard Lenstra, N.V. NOM, Prof. Mark Kramer, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Prof. Sophia de Rooij, Universitair Medisch Centrum Groningen, Ms Lotte Vergouwen, IJsfontein Interactive Media B.V., en Mr Arnold Bos, Zorgdomein.

IA-Singapore heeft de missie georganiseerd en het consortium een gevarieerd weekprogramma geboden. Het doel van het programma was om de gezondheidszorg van Singapore te leren kennen, begrijpen en inzicht te krijgen in de uitdagingen die momenteel spelen. Daarnaast de mogelijkheden tot samenwerking en kansen voor deelnemende partijen en Nederland te onderzoeken. Om dit te realiseren zijn er bezoeken gebracht aan zorginstellingen, overheid en kennisinstellingen. De verschillende invalshoeken gaven een compleet beeld van vergrijzingsvraagstukken en organisatie van de zorg in Singapore en bijbehorende activiteiten en beleid.

Overheids-, onderzoeks- en zorginstellingen
De delegatie kreeg een uitgebreide rondleiding door het verpleeghuis Peacehaven Nursing Home om te zien hoe de zorg is ingericht en hoe ouderen leven. In het verpleeghuis is veel aandacht voor gezonde voeding en dagactiviteiten voor ouderen. In Singapore is veel vraag naar dergelijke voorzieningen de wachtlijst voor dit verpleeghuis betreft momenteel twee jaar.

Een bezoek aan het ‘integrated building’ van het Changi General Hospital en het St Andrew’s Community Hospital gaf de delegatieleden een beeld van geïntegreerde ziekenhuiszorg in Singapore. Het gebouw is ingericht om een stimulerende en aangename omgeving te creëren met als doel patienten optimaal te laten revalideren. Het gebouw en de voorzieningen vallen onder het zorgcluster Eastern health alliance. Alle publieke ziekenhuizen vallen onder allianties binnen de eigen regio, het Regional Health System ofwel het zorgcluster. Tijdens een ronde tafel met SingHealth, het grootste zorgcluster van Singapore, werden onderwerpen zoals eenzaamheid onder ouderen, het integreren en stimuleren van gemeenschapszorg met de SingHealth zorgcentra en het aansporen van generaties om zorg te verlenen aan ouderen en hulpbehoevenden in hun omgeving besproken

Om een goed beeld te krijgen van de overheidsplannen en het huidige beleid betreffende vergrijzing en geïntegreerde zorg, bezocht de delegatie in de loop van de week ook diverse overheidsinstanties:

  • Agency for Integrated Care, leidend agentschap voor het beleid omtrent geïntegreerde zorg
  • Smart Nation Programme Office, toekomstplannen betreffende technologiegebruik in Singapore
  • Infocomm Development Authority (IDA), ontwikkeling van informatietechnologie en telecommunicatie binnen Singapore, zoals implementatie van technologie voor ouderenzorg.

De delegatieleden hebben allen actief deelgenomen aan het SMART Hospital and Healthcare of the Future APAC 2016 conferentie, waar de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van medische high tech werden besproken. IA-Singapore heeft voor de delegatieleden sprekersslot of deelname aan groepspanel geregeld. Er werd actief genetwerkt en delegatie heeft kennis kunnen maken met vertegenwoordigers van de overheid en de industrie.

Tijdens de missie zijn er afspraken geweest met diverse onderzoeksinstituten om te discussieren en samenwerking op gebied van research en development te verkennen. Zo is een ronde tafel georganiseerd met 4 verschillende onderzoeksgroepen van het nieuwe onderzoeksinstituut ‘Ageing Research Institute for Society and Education (ARISE)’ van de Nanyang Technological University (NTU), een universiteitsbreed onderzoeksplatform naar vergrijzingsvraagstukken. En bij het NTU ‘Research Centre of Excellence in Active Living for the Elderly (LILY)’, waar gesproken werd over oplossen van vergrijzingsvraagstukken met behulp van informatica-technologie en computer engineering, zoals games en smart home technologieën.

Vrijdag stond in het teken van het Ageing and Integrated Care Seminar. Het seminar had als doel optimaal gebruik van te maken van de aanwezige Nederlandse expertise en om Singapore kennis te laten maken met enkele sterke punten van de Nederlandse (ouderen)zorg. Een mix van Nederlandse en Singaporese sprekers deelden hun kennis over uitdagingen gepaard gaande met de vergrijzing, beleidsvraagstukken en technologische oplossingen. Meer dan 100 personen woonden het seminar bij, waaronder een aantal journalisten. Tijdens de netwerkborrel na afloop van het seminar, kregen bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. De delegatieleden hebben tijdens deze missie de interesse vanuit Singapore voor de Nederlandse aanpak van geïntegreerde zorgverlening en ouderenzorg ervaren en de basis gelegd voor toekomstige samenwerking.

Kansen voor Nederland op het gebied van vergrijzing
Tijdens de missie zijn er veel verschillende organisaties bezocht en mogelijkheden geïdentificeerd. Toch zijn er nog een aantal belangrijke onderwerpen onderbelicht gebleven. De oplossingen tijdens de missie waren veelal gericht op ziekte en management van ziekte en niet zozeer in de preventiehoek. Terwijl in de plannen voor vergrijzing in Singapore veel aandacht is voor preventieve maatregelen. Het actief houden van ouderen, het levenslang leren, betrekken van ouderen in de gemeenschap. Maar ook het Ageing-in-place principe, ouderen langer thuis laten wonen. Huisvesting voor ouderen, transport en ook infrastructuur. Ten slotte het onderzoek naar vergrijzing, behoeften en het begin van innovatieve oplossingen. Daarnaast ook recente ontwikkelingen gericht op preventieve maatregelen en onderzoek gericht op diabetes type 2.

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met de Innovatie Adviseurs in Singapore via: marijke- ten.haaf@minbuza.nl

‹ News overview