European fund for Brainport

De Coöperatie Slimmer Leven 2020 en Brainport Development krijgen 3,5 miljoen euro Europese subsidie voor de verdere ontwikkeling van Living Labs voor Health toepassingen. Het gaat om een grootschalige proeftuin waar actieve experimenten worden gedaan met technologische en sociale innovaties om de zorg te verbeteren. Doel is om in de praktijk sneller diensten en producten te ontwikkelen waarmee mensen gezond ouder kunnen worden en betere zorg krijgen. Aan het Living Lab doen verschillende zorgorganisaties en MKB mee uit de Brainportregio.

De subsidie is verdeeld over twee projecten: CrossCare en Health-Inno-Expo. Brainport en Slimmer Leven nemen deel aan beide projecten, samen met aan aantal andere regio’s in Europa.

CrossCare
CrossCare is een project binnen de Europese subsidieregelingen Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Bij CrossCare zijn zes Living Labs in Nederland en Vlaanderen betrokken: Brainport Healthy Living Lab, CareVille, Innovage, LiCalab, CIC en EIZT. De subsidie stelt ze in staat om nauwer samen te werken. Dit zal leiden tot een kruisbestuiving tussen Nederlandse en Vlaamse labs die verdere professionalisering van de testfaciliteiten en zorginnovaties in de hand werkt.

Ook wordt binnen dit project drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor het MKB dat deelneemt aan de Living Labs. Het biedt bedrijven de kans om nieuwe concepten te creëren, deze te toetsen in de praktijk en sneller op de markt te brengen. In totaal wordt zo’n tien miljoen euro geïnvesteerd in het CrossCare project. Ook de Provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de uitvoer hiervan.

Health-Inno-Expo
Dit project wordt ondersteund door het Interreg Europe programma. Aan het Health-Inno-Expo project doen behalve de Brainportregio ook Liverpool, Porto, Budapest en Vlaanderen mee. Dit project moet het zorgbeleid van de regio’s verbeteren. Nog te vaak vormen verouderde wet- en regelgeving en niet passende financieringsstromen obstakels om zorginnovaties door te voeren. Om hierin verandering te brengen gaan de regio’s zelf actieplannen opstellen en die vervolgens vertalen in modern zorgbeleid. In totaal wordt twee miljoen euro geïnvesteerd in het Health-Inno-Expo project.

Brainport Healthy Living Lab
Door de vergrijzing en de wens van mensen om op steeds hogere leeftijd zelfstandig te wonen, staat de zorg in Nederland en Europa voor grote uitdagingen. Om de sterk toenemende kosten voor zorg binnen de perken te houden, zijn technologische en sociale innovaties dringend nodig. Het Brainport Healthy Living Lab is een van de grootschalige proeftuinen waar bedrijven, zorgverleners en hulpbehoevenden samen in de praktijk naar oplossingen zoeken om mensen gezonder en zelfstandiger oud te laten worden. Een team van zorgorganisaties en bedrijven in de Brainportregio voert het Brainport Healthy Living-programma uit. Zij zullen daarbij voortdurend actief partijen uit de regio betrekken.

Coöperatie Slimmer Leven 2020
De twee goedgekeurde projecten zijn ontstaan vanuit het EU uitvoerprogramma van Coöperatie Slimmer Leven 2020. In het netwerk van Slimmer Leven hebben verschillende partijen de krachten gebundeld zodat professionele voorstellen kunnen worden ingediend die een grotere slaginskans hebben en waardoor de samenhang tussen verschillende projecten beter geborgd wordt.

Source: Slimmer Leven 2020

‹ News overview