Health Research Agenda for the Dutch University of Applied Sciences

Met hbo-onderzoek zorgen voor valorisatie

"In Nederland komen veel prachtige innovaties voort uit onderzoek, ook onder de Topsector Life Sciences & Health. Waar we nog grote behoefte aan hebben is valorisatie. Door het onderzoek van hogescholen kunnen we die innovaties goed inbedden." Met deze woorden overhandigde Hans Schikan, lid van het Topteam van de Topsector, de eerste exemplaren van de Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health voor de Topsector aan Michaël van Straalen, voorzitter van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en MKB Nederland, en aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens het Jaarcongres van SIA. Voor de agenda is in de beroepspraktijk waar het hbo voor opleidt geïnventariseerd op welke thema's een versterking van het praktijkgerichte onderzoek noodzakelijk is. De agenda is hier te downloaden of te vinden onder onze 'Useful Documents'.
 

‹ News overview