Hechten met één hand, mede dankzij Innovatiekrediet

Zorg voor een goede analyse van de markt en van de klantwaarde. Deze les leerde Mellon Medical. Het bedrijf ontwikkelt de Switch, een precisie-hechtinstrument voor chirurgen. Ondanks de veelbelovende ontwikkeling, werd hun aanvraag de eerste keer afgewezen. Toen het bedrijf eind 2014 duidelijk zicht had op de afzetmarkt werd het Innovatiekrediet wel toegekend.

“De Switch is een hechtapparaat voor chirurgen. Het apparaat maakt hechten met één hand mogelijk waardoor deze handeling accuraat en vijftig procent sneller kan worden uitgevoerd. Als de chirurg in het apparaat knijpt, gaan de bekjes naar elkaar toe en worden naald en draad door het weefsel gevoerd”, vertelt Dr. Mark Vrancken Peeters, vaatchirurg en medeoprichter van Mellon Medical.

Gebruiksvriendelijke technologie
“Er zijn wel hechtapparaten die met één hand bediend worden, maar deze zijn uitsluitend geschikt voor grovere weefsels zoals buikwanden”, legt hij uit. “De Switch hecht nauwkeurig fijne weefsels, ook als zij dieper in het menselijk lichaam liggen of alleen bereikbaar zijn onder een moeilijke hoek.” Vooral de gebruiksvriendelijkheid van het hechtapparaat is voor de chirurg belangrijk.“

Van prototype tot marktverovering
“In de eerste ontwikkelfase maakten we het alfa prototype, een werkend apparaat dat aan de gestelde eisen voldoet. Zomer 2015 hebben we de bèta-versie afgerond. Momenteel worden klinische praktijktesten uitgevoerd en wordt de ergonomie aangepast. Daarna vragen we CE-markering aan bij een erkend keuringsinstituut.” Medio 2016 is de Switch gereed om de markt te veroveren.

Terug naar de basis
Al in de conceptfase richtte Mellon Medical zich tot RVO.nl om Innovatiekrediet aan te vragen. “Ogenschijnlijk te vroeg, maar het hielp wel om te begrijpen wat we nog niet wisten”, legt Lieuwke de Jong, medeoprichter van Mellon Medical, uit. “We hadden namelijk geen zicht op de afzetmarkt en de klantwaarde. Eigenlijk wisten we nog niet hoe we de markt wilden veroveren. Omdat de lening straks ook terugbetaald moet worden, is dat natuurlijk wel van belang.” Mellon Medical ging terug naar de basis. “We maakten een inschatting van de markt, spraken met chirurgen over het gebruik en de waarde van het apparaat en benaderden investeringsfondsen.” Dat hele traject verliep succesvol.

Sluitende financiering
“Door onze visie duidelijker te definiëren, groeide ook de slagingskans van ons product en bleken investeerders geïnteresseerd. Nadat Thuja Capital Healthcare Seed Fund investeerde, waren ook de regionale investeerders PPM Oost en de BOM daartoe bereid. Met het Innovatiekrediet erbij werd de financiering sluitend.”

Bron: RVO

‹ News overview