Congres upscaling E-Health was a success

Hoe vermarkt je innovaties op het gebied van e-health? Daarover discussieerden op 23 juni zo’n 150 ondernemers, zorgverleners, verzekeraars en financiers tijdens een netwerkbijeenkomst van Zorg voor innoveren in de Utrechtse Jaarbeurs.

Tijdens de plenaire aftrap kregen deelnemers een kijkje in de keuken van een zorgverzekeraar, een zorgvernieuwer en een zorgaanbieder. Zij vertelden welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd in het opschalen van e-healthtoepassingen.

Consultaties via Skype
E-health is overal om ons heen, betoogt dagvoorzitter Gelle Klein Ikkink (ministerie van VWS) tijdens de aftrap van het plenaire gedeelte. ‘Denk bijvoorbeeld aan de miljoenen gezondheidsapps die inmiddels verkrijgbaar zijn voor tablet of mobiele telefoon. En aan al die mensen die Google raadplegen voordat ze naar de dokter gaan.’ Deze toepassingen dragen sterk bij aan de zelfredzaamheid van burgers.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) omarmt deze ontwikkeling. Klein Ikkink: ‘Mensen moeten verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid. Slimme elektronische oplossingen helpen daarbij. Denk bijvoorbeeld aan het zelf verrichten van metingen, zodat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven. Of aan consultaties via Skype.’ De komende vier jaar onderzoekt het ministerie de toegevoegde waarde van dit soort toepassingen in het VWS-programma Innovatie en Zorgvernieuwing.

Kijk de presentatie van Gelle Klein Ikkink hier terug.

‘Digitale ontmoetingsplaats’
De voordelen van e-health voor de medische praktijk zijn legio, ziet ook Jan Hazelzet. Hij is Chief Medical Information Officer (CMIO) in het Erasmus MC. Het Rotterdamse ziekenhuis brengt met Mijn Erasmus MC artsen en patiënten bij elkaar in een ‘digitale ontmoetingsplaats’. Hazelzet: ‘In de beveiligde digitale omgeving kunnen patiënten een samenvatting van het persoonlijk dossier inzien, doktersbrieven nalezen en afspraken maken bij poliklinieken.’

Hazelzet: ‘De online transparantie is absoluut noodzakelijk om patiëntgerichter te werken. Je plaatst de patiënt in een positie waarin hij of zij de eigen gezondheid kan managen.’ Een randvoorwaarde is volgens Hazelzet dat de privacy van patiënten gewaarborgd blijft, en dat er nagedacht is over een duurzame business case. Nog te vaak blijken dit soort initiatieven niet toekomstbestendig.

Kijk de presentatie van Jan Hazelzet hier terug.

20.000 opnames vanwege vochttekort
Van de digitale ontmoetingsplaats naar de Obli. Want e-health zit niet alleen ‘in the cloud’, maar ook in tastbare producten. De Fresh Idea Factory van Wil Philipsen bedacht het product: ‘Maar liefst 20.000 mensen worden jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen vanwege vochttekort. Met name ouderen vergeten vaak voldoende te drinken.’ De Obli herinnert gebruikers aan het voldoende en regelmatig drinken.

Met lichtsignalen en waarschuwingssignalen geeft de Obli aan wanneer de gebruiker te weinig drinkt. De resultaten kunnen op internet afgelezen worden door zorgverleners of familieleden. Bij de introductie van de Obli maakte Philipsen dankbaar gebruik van zijn netwerk: ‘Samen met zorgverleners proberen we de Obli nu te vermarkten. Die samenwerking bleek noodzakelijk om een voet tussen de deur te krijgen bij zorgverzekeraars.’ Overigens is de Obli nadrukkelijk ook bedoeld als consumentenproduct. Het publiek is groter dan enkel de zorgverlener.

Kijk de presentatie van Wil Philipsen hier terug.

Overtuig de zorgverzekeraar
Matthijs van der Bijl is consultant Zorgvernieuwing bij Coöperatie VGZ. Regelmatig kloppen ondernemers bij hem aan met zorginnovaties. Van der Bijl: ‘Ik beoordeel al die innovaties op de kwaliteitsverbetering die het oplevert ‘aan het bed’. Maar net zo belangrijk is de business case: zorgt de innovatie voor minder kosten?’ Samen met Windesheim, het Zilveren Kruis en ZonMw lanceerde hij een website met tips om de zorgverzekeraars te overtuigen van een nieuw idee. Op de website krijgen ondernemers bijvoorbeeld inzicht in de manier waarop een zorgverzekeraar een idee beoordeelt.

Telemonitoring van chronisch hartfalen is een goed voorbeeld van een e-healthinnovatie die de kwaliteit van leven verbetert en de kosten reduceert. Van der Bijl: ‘Door op afstand lichaamswaarden te meten, hoeft de patiënt alleen naar het ziekenhuis als er veranderingen optreden. Dat scheelt onnodige consultaties.’

Kijk de presentatie van Matthijs van der Bijl hier terug.

Verder lezen?
Na het plenaire programma konden deelnemers in gesprek met verschillende potentiële financiers van e-healthinnovaties. Wilt u daar meer over lezen, klik dan hier.

Bron: Zorg voor Innoveren


Illustrator Ronald van der Heide bracht de opbrengst van de dag in beeld.

‹ News overview