Rotterdam Eye Hospital participates on Experiment TopCare

Binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam vormen topreferente oogheelkundige zorg, onderzoek en opleiding van artsen in opleiding tot oogarts een integraal, complementair geheel. Het Oogziekenhuis verleent oogheelkundige zorg in de volle breedte en heeft een groot marktaandeel in de last resort functie (± 25%). Met een eigenstandig onderzoeksinstituut binnen het concern is een professionele onderzoekstructuur aanwezig om middels direct patiëntgebonden onderzoek de oogheelkundige zorg continu te innoveren en verbeteren.

Daarbij is Het Oogziekenhuis het enige niet-academische ziekenhuis dat een eigenstandige opleiding tot oogarts heeft.

Om deze gecombineerde functie van topreferente zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs te ondersteunen neemt Het Oogziekenhuis Rotterdam deel aan het vierjarige experiment TopZorg van het ministerie van VWS.

Doelen van Het Oogziekenhuis binnen het Experiment TopZorg
Het Oogziekenhuis wil binnen het Experiment TopZorg de volgende doelen bereiken:

  • In kaart brengen en aantonen welke en hoeveel topreferente zorg geleverd wordt en dat Het Oogziekenhuis hierin een belangrijke functie vervult in Nederland
  • Verhogen van effectiviteit en efficiëntie van de topreferente zorg door onderzoek en ontwikkeling
  • Bestendigen kwalitatief hoogstaande topreferente oogheelkundige zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs
  • Uitbouwen ontwikkeling en innovatie van topreferente oogheelkundige zorg (in Nederland en internationaal) gedurende gehele looptijd experiment

Aan deze doelen wordt gewerkt binnen patiëntengroepen met netvliesloslating, glaucoom, uveïtis en cornea. Binnen deze patiëntengroepen wordt tevens wetenschappelijk onderzoek verricht.

Toelichting Experiment TopZorg
Het Experiment TopZorg faciliteert voor een periode van vier jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs in drie niet-academische ziekenhuizen. Het doel van het Experiment TopZorg is om vast te stellen of het meerwaarde biedt om deze combinatie financieel te faciliteren voor niet-academische ziekenhuizen. Naast Het Oogziekenhuis Rotterdam nemen het St. Antonius Ziekenhuis en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis deel.

Het experiment wordt wetenschappelijk geëvalueerd door het iBMG en gecoördineerd door ZonMw.

Verdere informatie over het Experiment TopZorg is te vinden op de website van ZonMw.

Rotterdam Eye Hospital participates on Experiment TopCare

‹ News overview