PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

Op 3 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2024. Het beschikbare budget is circa € 14,5 miljoen per jaar. 

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek.* 

Health~Holland heeft hier voor de cross-over 1 miljoen euro PPS-toeslag voor gereserveerd. Daartoe verschijnt half juni een aanmeldknop op de website

*Cross-over met TKI LSH: Beoordeling van, en besluitvorming over projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan zowel KIA LWV missie D2 als aan de KIA G&Z Missie I wordt georganiseerd in samenwerking met TKI LSH als onderdeel van de samenwerking tussen betreffende topsectoren in de Roadmap Voeding, Gezondheid & Leefomgeving. Alle betreffende projecten komen onder deze Roadmap te vallen. Een gehonoreerd project wordt echter beschikt door slechts één TKI, waaraan het betreffende consortium verantwoording aflegt.


Budget

Er is circa € 14,5 miljoen (excl. BTW) per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 8,3 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 1,2 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Indienen

Het indieningsproces bestaat uit één fase: tot uiterlijk 1 september kunnen volledige projectvoorstellen worden ingediend. Daartoe verschijnt half juni een aanmeldknop op de website.

Consultatie

Aanmelden voor een adviesgesprek kan tot uiterlijk 1 mei via de aanmeldbutton. De consultatiegesprekken vinden plaats tussen 8 en 19 mei volgens een tijdschema. Afhankelijk van de belangstelling worden zo nodig extra tijdslots gereserveerd. Adviesgesprekken worden door de organisatie ingepland en kunnen niet worden verplaatst. De TKI’s behouden zich het recht voor om verzoeken tot een adviesgesprek af te wijzen als deze onvoldoende concreet zijn of andere vragen dan passendheid of financieringsvorm betreffen.

Aanmelden adviesgesprek

Documenten en formulieren

Bron: KIA L,W,V