Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) heeft als kwartiermaker de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg opgesteld in gezamenlijkheid met vele publieke en private stakeholders. De KIA beschrijft de ambities en doelen van de gezondheid- en zorgmissies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen met een tijdshorizon tot 2040.

Wat is het?

Regieorgaan SIA en Health~Holland openen gezamenlijk de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg die past bij de ambities en doelen van de KIA 2020-2023 Gezondheid & Zorg. De centrale missie voor Gezondheid & Zorg luidt als volgt: In 2040 leven alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen. Deze regeling richt zich met name  op missie II: zorg op de juiste plek. In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen een aanvraag indienen.

Wat kun je aanvragen?

Het maximaal beschikbare budget voor deze regeling is € 3.000.000. Per project kun je maximaal € 300.000 aanvragen.

Wanneer kun je aanvragen?

Deze call for proposals is geldig voor de indieningsronde Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg met de sluitingsdatum en -tijd: dinsdag 10 november 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De ingediende projectaanvragen worden beoordeeld op de vraagarticulatie, netwerkvorming en de kwaliteit van het onderzoeksplan.

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie over Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers, programmamanager
E-mail: eras.draaijers@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 33 16 33 72 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC om vervolgens naar de juiste pagina te gaan. Bovenaan de pagina vind je het aanvraagsjabloon; als je daarop klikt kun je het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vind je de knop ‘pagina acties’. Als je daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kun je de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

Projectbeheer

Je bent gedurende de looptijd van het project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees meer over het beheren van uw onderzoeksproject op onze pagina over projectbeheer.

Documenten

Hieronder vind je de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier, het projectvoorstel en het begrotingsformat van de call.