Bijeenkomst 2de GROZ-dialoog

Dicky, taalambassadeur Pharos legt zijn situatie van vroeger uit: Hij …
… had Diabetes, maar begreep de bijsluiters niet.
… moest hulp gaan vragen, terwijl hij éigenlijk zelf de regie wilde hebben.
… kocht de verkeerde dingen. Want ongezonde dingen zijn goedkoper.
… kreeg nooit makkelijk werk. Want hij kon de dingen niet goed lezen, zien of begrijpen.
… sloeg zijn promotie af, omdat de blokkade tot lezen en schrijven te groot was.
… leeft in een omgeving met veel armoede, schulden en een lagere opleiding.
… kreeg een helpende hand vanuit de welzijnsorganisatie van iemand die meeliep in zijn leven.

Dicky’s reflectie

 • Houd rekening met schaamte: mensen vertellen niet meteen alles
 • Ze schamen zich over de schulden, laaggeletterdheid en andere problemen
 • Formuleer goed wat je (van hen) wilt
 • Dus: neem dit mee in het opleiden van de vrijwilligers

Tips voor co-creatie ín de wijk en mét de wijk

1. Begin, volg en eindig bij de eindgebruiker

 • Werk vanaf het begin af aan samen met de eindgebruiker
 • Ga in gesprek en blíjf in gesprek, ook om eventueel bij te sturen (zie tip 9)

 2. Bel aan bij mensen en ga in gesprek!

 • Ga ook in gesprek met mensen in kwetsbare omstandigheden
 • Leid professionals en vrijwilligers op door ervaringsdeskundigen
 • Maak een gesprekkenleidraad: wat wil je, wat kun je en wat heb je nodig
 • Bij een eventueel vervolg hebben mensen meteen een gezicht erbij

3. Werk samen met en ín bestaande gemeenschappen

 • Zoek verbinding met sleutelfiguren van vitale gemeenschappen om veiligheid en vertrouwen op te bouwen en te behouden
 • Werf vrijwilligers uit deze gemeenschappen (buurthuizen, sportclubs, scholen, etc.)

4. Investeer in de plek waar het gebeurt

 • Zorg voor duurzame verbindingen
 • Versnel door te vertragen: werk bijvoorbeeld wijk voor wijk

5. Zet in op het groepsgevoel en veiligheid

 • Binnen groepen motiveren mensen elkaar
 • Werf bijvoorbeeld voor gedragsveranderingsprogramma’s bij groepen, zoals collega’s of sociale werkplaatsen

6. Werk samen over de domeinen heen

 • Er speelt vaak meer dan dat ene ‘probleem’: heb daar oog voor
 • Werk als professionals domein overstijgend met elkaar samen met als enige doel de ‘eindgebruiker’.

7. Focus op ‘meedoen en ertoe doen’

 • Daag professionals uit om te kijken naar wat er wél kan
 • Betrek deskundigen met de focus op ‘meedoen en ertoe doen

8. Stimuleer co-creatie tussen ondernemer en eindgebruiker bij nieuwe producten en interventies

 • Verdiep je in elkaars taal en help ‘de ander’ daarbij
 • Maak co-creatie met de eindgebruiker aantrekkelijk
 • Zorg voor co-creatie zonder afrekencultuur

9. Maak het meetbaar en merkbaar

 • Combineer kwantitatief met kwalitatief onderzoek
 • Kies een inclusieve onderzoeksmethode
 • Ga bijvoorbeeld naast mensen zitten om vragenlijsten samen in te vullen
 • Vraag naar de behoefte van mensen èn in hoeverre daaraan voldaan wordt
 • Gebruik daarnaast een meer algemene meting als bijvoorbeeld positieve gezondheid

10. Bonustips van Dicky voor informatieproducten

 • Ga na of de website toegankelijk en goed te lezen is
 • Zorg dat er geen moeilijke woorden in staan
 • Test of laaggeletterden met de informatie uit de voeten kunnen

Ook zo’n tester als Dicky? Drie ingrediënten voor een goede tester:
-  Ervaring als laaggeletterde
-  Ervaring met de verschillende obstakels in een kwetsbare omgeving
-  Sterk inlevingsvermogen in de vele facetten van de kwetsbare omstandigheden

Pharos heeft negen principes geformuleerd voor een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. Eén van de belangrijkste principes is het samenwerken met de mensen om wie het gaat. Laat je inspireren en benut de kennis en ervaring die is opgedaan!

Nieuwsgierig naar de hele dialoog? Bekijk de livestream hier terug.