Handelsmissie Life Sciences and Health Zwitserland

-
Zwitserland

Bent u actief in de Life Sciences & Health (LSH)-sector en heeft u interesse in de Zwitserse zorgmarkt? Kom dan mee met de handelsmissie Life Sciences & Health Zwitserland. De handelsmissie vindt plaats van 2 tot en met 4 februari 2022 in het Duitstalige deel van Zwitserland.

Tijdens de handelsmissie leert u alle ins en outs van zakendoen met Zwitserland in deze sector. Deze missie is een mooie gelegenheid om effectief te netwerken. U komt daarnaast alles te weten over de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in het Zwitserse zorgstelsel.

De delegatie wordt begeleid en ondersteund door experts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse ambassade in Zwitserland en de Task Force Health Care.

Voor wie?

De LSH Handelsmissie is interessant voor organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van Life Sciences en Health. De focus van deze missie ligt op digital / eHealth.

Waarom meedoen?

Zwitserland is geen EU-lidstaat. Daarom krijgt u uitleg en informatie over specifieke voorwaarden voor het zakendoen in dit land.

Daarnaast:

  • zijn er netwerkmomenten om in contact te komen met relevante stakeholders, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen, zorgverzekeraars, (lokale) overheden en lokale partners;
  • krijgt u inzicht in de kansen voor uw product/dienst in Zwitserland;
  • gebruikt u de opgedane kennis voor uw entreestrategie of sales & marketingstrategie op de Zwitserse markt;
  • breidt u uw netwerk uit met belangrijke opinieleiders en inkopers in de Zwitserse LSH-sector;
  • ontwikkelt u een sterke, efficiënte, strategische aanpak voor het samenwerken aan projecten en/of het aangaan van duurzame zakelijke relaties in Zwitserland.

Wilt u nu al meer weten over de kansen in de LSH-sector in Zwitserland op het gebied van Digital Health? Lees het onderzoeksrapport The Digital Health Market in the Netherlands & Switzerland.

Over de Zwitserse Life Sciences & Health markt

Het Zwitserse gezondheidszorgsysteem staat bekend als een van de beste ter wereld. De Zwitserse uitgaven voor gezondheidszorg bedragen 11,88% van het bbp. Dit is hoger dan in de EU-landen en het op één na hoogste percentage wereldwijd. Er is een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen, instellingen en artsen. De medische faciliteiten maken gebruik van de nieuwste technologieën.

Nederland en Zwitserland hebben een vergelijkbare visie op de toekomst van de zorg. Er is veel aandacht voor preventie en het verbeteren van de gezondheid. Beide landen hebben veel babyboomers, zijn innovatief en kennen dezelfde uitdagingen wat betreft kosten. Dit biedt een goede basis voor samenwerking tussen Nederlandse en Zwitserse bedrijven en instituten.

Voorlopig programma

De handelsmissie zal woensdag 2 februari 2022 09:00 uur t/m vrijdag 4 februari 2022 17:00 uur plaatsvinden in Zwitserland. Het programma zal de komende maanden verder worden ingevuld. Hierbij wordt er rekening gehouden met de input van deelnemende bedrijven. Aanvullingen worden aan de deelnemers gestuurd en regelmatig op deze pagina bijgewerkt.

Deelname en kosten

Meld u aan. De uiterste aanmelddatum is 17 december. Voertaal is Engels. Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf in verband met het coronavirus). Aan deze handelsmissie kunnen maximaal 12 bedrijven deelnemen.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. RVO is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom niet automatisch toelating tot de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname van de RVO-projectleider na sluiting van de aanmeldperiode.

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op de website van RVOHeeft u vragen over het programma of logistieke en financiële zaken? Neem dan contact op met:

Philippe Evers, Business Development Coach Zwitserland, RVO 

T: +316 5548 4076 E: philippe.evers@rvo.nl 

Paul Vonk, Project Manager Business Development, RVO

T: +316 2130 1797 E: Paul.vonk@rvo.nl 

 Bron: RVO

‹ Events overview