Congres Health, Food & Technology

Gezonder en vitaler leven staat hoog op de agenda in de huidige en toekomstige maatschappij

Dat voeding rechtstreeks van invloed is op gezondheid staat vast maar welke rol kan technologie spelen bij oa het proces van bewustwording, samenwerking en gepersonaliseerde voeding? Wat heeft echt impact? Met wie kun je samenwerken? Hoe bereik je de maatschappij? Hoe maak je de gezonde keuze makkelijker en toegankelijk voor iedereen? hoe realiseren we duurzame gedragsverandering? En wat zijn de ontwikkelingen op gebied van de drijvende krachten data en technologie?

Antwoord op deze vraagstukken binnen het speelveld voeding, zorg, gezondheid en technologie krijg je gegarandeerd op het Health, Food & Technology Event!

Innovatie, kansen en co-creatie

Op het Health Food & Technology congres ontmoeten bedrijven, overheden, zorginstellingen en kennisinstituten elkaar om te komen tot innovaties, business kansen en co-creatie. Hoor van koplopers wat de laatste (technologische) ontwikkelingen & inzichten zijn en ga samen met andere stakeholders in gesprek.

Je gaat naar huis met nieuwe inzichten, ideeën en waardevolle nieuwe contacten.

Thema's

  • Awareness & Bewustwording
  • Personalised Nutrition
  • Kansen & mogelijkheden van data 
  • Publiek-Private samenwerking
  • Business Modellen in voeding
  • Technology & Innovatie
  • Preventie & Duurzame gedragsverandering

Kijk voor meer informatie op de website van SBO.

Schrijf je in!


Bron: SBO

‹ Events overview