CareTech Congres

Banner

Op 9 december 2021 vindt in Zeist de 5e editie van het CareTech congres (voorheen OuderenzorgTech) plaats. De plek voor uitwisseling van ervaringen met technologie en dit jaar gericht op zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg - vandaar de nieuwe naam. Het congres waar zowel ontwikkeling als implementatie van technologie aan bod komt, evenals de ervaringen van professionals en cliënten. Kom en laat je inspireren door sprekers met visie en concrete voorbeelden uit de praktijk!

2021, het jaar waarin Covid-19 zorgde voor een stroomversnelling in het implementeren en opschalen van digitale technologie. Soms uit bittere noodzaak, soms als uitgelezen gelegenheid om technologie te omarmen. Wat leren we hiervan? Hoe bouwen we samen verder aan goede kwaliteit van leven en zorg met behulp van digitale oplossingen? We bespreken wat de ouderenzorg kan leren van de gehandicaptenzorg en andersom. Dit doen we aan de hand van 3 themalijnen:

  • Meer en langer meedoen
  • De blik vooruit: verantwoord transformeren
  • Succesvol implementeren - wat weten we al en wat werkt?

Bron: SBO

‹ Events overview