Matchmaking Klimaatadaptatie en Gezondheid

Op vrijdag 16 april organiseert NWO een online matchmakingsbijeenkomst rond de NWA-call Klimaatadaptatie en gezondheid. Onderzoekers en praktijkprofessionals uit het fysieke, sociale en zorgdomein leren elkaar kennen in een gevarieerd en inspirerend online programma, om samen tot vernieuwende onderzoeksideeën te komen.

Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 12 maart; vanwege de hack van het NWO-netwerk is de nieuwe datum nu vrijdag 16 april.


De noodzaak om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering staat wereldwijd prominent op de agenda. Dat bleek begin dit jaar eens te meer tijdens de door Nederland geïnitieerde Climate Adaptation Summit (CAS). Tijdens deze eerste wereldtop over klimaatadaptatie spraken wereldleiders als Angela Merkel, VN-secretaris generaal Guterres en kersverse VS klimaatgezant John Kerry zich uit over de noodzaak tot meer en snellere actie. Demissionair premier Mark Rutte benadrukte als gastheer dat ‘aanpassing aan de opwarming van de aarde een kwestie is van pure overleving. Business as usual is geen optie meer.’

Samenwerking tussen zorg, sociaal en fysiek domein

Hoe vertalen we dat naar concrete oplossingen en benodigde kennis? Hoe komen we tot een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren in tijden van klimaatverandering? Om bij te dragen aan de beantwoording van die vragen, stelt de Nationale Wetenschapsagenda binnen het thema Klimaatadaptatie en gezondheid 4,36 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek door brede consortia van kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen. Doel van het programma is handelingsopties te ontwikkelen voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, met een focus op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland. Projecten zijn gericht op ‘adaptatiemaatregelen’ die vorm moeten krijgen op het snijvlak van het fysieke, sociale en zorgdomein, waarbij bovendien wordt gekeken naar verbinding met andere transitieopgaven en tussen sectoren. Daarbij ligt de focus op ofwel het stedelijk, ofwel het landelijke gebied. In een consortium is de hele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek vertegenwoordigd, met expertise uit die drie domeinen.

16 april: Inspirerend en verbindend programma

Om onderzoekers uit al die verschillende disciplines en vertegenwoordigers van publieke en private partijen elkaar te laten ontmoeten, organiseert NWO op vrijdag 16 april een matchmakingsbijeenkomst.

Via een gevarieerd programma met inspirerende sprekers, 1-op-1 kennismaking mogelijkheden, pitches en verdiepende sessies werken we toe naar nieuwe samenwerkingen en onderzoeksideeën. De ochtend is gericht op de introductie van het onderzoeksprogramma en de overkoepelende aspecten van klimaatadaptatie en gezondheid, waarbij deelnemers gezamenlijk de belangrijkste uitdagingen verkennen. Voor de aftrap hebben we inspirerende sprekers bereid gevonden, waaronder Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en vertegenwoordiger van de stem van meer dan 100.000 jongeren, studenten en young professionals op het gebied van klimaatbeleid in de politiek en het bedrijfsleven. In het middagprogramma is er alle ruimte om in kleinere groepen rond specifieke thema’s te discussiëren en nieuwe onderzoeksideeën te verkennen.  

Interactief platform

Om het leggen van contacten tussen onderzoekers onderling en tussen wetenschappers en andere partijen te bespoedigen, lanceert NWO binnenkort een speciaal interactief matchmakingsplatform. Daarop is het mogelijk uw interesse en expertise kenbaar te maken, geïnteresseerde partners te vinden, om ideeën te pitchen en zo connecties te leggen en  cross-sectorale verbanden te smeden.

Reserveer de datum van 16 april in uw agenda; op het matchmakingplatform kunt u zich vanaf nu aanmelden voor deze bijeenkomst. Houd ook de NWO-website en -nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie over de NWA-call Klimaatadaptatie en gezondheid is te vinden op de programmapagina op de website van NWO. De call zelf is hier te vinden.

Bron: NWO

‹ Events overview