Meeting: Care and privacy within patient and client portals

Op donderdag 21 juni, organiseert de werkgroep ‘Zorg en privacy’ in samenwerking met ECP, een bijeenkomst ‘Zorg en privacy bij patiënten- en cliëntenportalen’. Cliëntenportalen zijn een belangrijke tool aan het worden binnen de zorg. Veel instellingen zijn bezig hun cliënten meer inzicht en toegang te geven tot hun eigen diensten via internetportalen

Tijdens deze bijeenkomst buigt een divers gezelschap van zorgverleners, ICT-ers, privacydeskundigen en patiënten zich over het spanningsveld tussen zorg en privacy binnen een digitaliserende zorg.  Cliëntenportalen vormen een belangrijke tool binnen de zorg. Instellingen zijn bezig hun cliënten meer inzicht en toegang te geven tot hun eigen diensten via internetportalen. Wetgeving rond de toegang voor cliënten tot het eigen dossier, maar ook stimuleringsprogramma’s als VIPP, zorgen voor een toename in het aantal portalen. Bij de ontwikkeling en implementatie lopen organisaties aan tegen vergelijkbare issues met betrekking tot de kwaliteit van zowel de privacy als de zorg. De doelstelling van de werkgroep “Zorg en privacy”  is het stimuleren van een gezonde dialoog over dit onderwerp. Door gezamenlijk casussen uit de praktijk te bestuderen en bespreken kunnen we toebewegen naar goed geïnformeerde belangenafwegingen en praktisch te delen oplossingen, zowel binnen de zorgsector als bij relevante aanpalende partijen.

Zorg en privacy bij patiënten- en cliëntenportalen
Datum: donderdag 21 juni 2018
Tijd: 15:00–17:00 uur (aansluitend napraten op een netwerkborrel)
Locatie: SIFUtrecht, Vredenburg 40, Utrecht (rolstoeltoegankelijk)

Voorlopig programma
Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt. Een paar interessante ingrediënten kunnen we al prijsgeven:

  • Met: Lea Bouwmeester (voorzitter).
  • Presentatie van enkele praktijkcases rond de implementatie van patiënten- en cliëntenportalen.
  • Bijdrage NPF (Patiëntenfederatie Nederland).
  • Gebruik van het medisch-ethisch theoretisch kader om de dialoog rond zorg en privacy te voeren.
  • Gezamenlijk op zoek naar oplossingsrichtingen.

Aanmelden
Meld je aan via de ECP website!

‹ Events overview