Health~Holland Regiobijeenkomst

Hierbij nodigen wij u, mede namens Topsector Life Sciences & Health (LSH), uit voor de eerste editie van de jaarlijkse Health~Holland Regiobijeenkomst, op donderdag 9 april in Utrecht.

Uit het reguliere overleg tussen de verschillende bioregio’s in Nederland is de wens naar voren gekomen geïnformeerd te worden over de (nationale) ontwikkelingen binnen de Topsector LSH. Daarom hebben de brancheorganisaties, samenwerkend binnen de Dutch LSH Alliance, het initiatief genomen tot de organisatie van deze bijeenkomst. Wij zien ernaar uit u op 9 april te mogen verwelkomen!

Sprekers

• Jan Raaijmakers, Boegbeeld Topsector LSH
• Nico van Meeteren, Directeur Topsector LSH
• Annemiek Verkamman, Directeur HollandBIO
• Peter Post, General Manager Task Force Health Care
• Sandra de Wild, Sector Specialist LSH, NFIA

Programma

De sprekers geven een update van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten binnen de Topsector LSH. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere financiering, publiek-private samenwerking, innovatieklimaat, internationalisering, strategische acquisitie en sectorrepresentatie. Ook biedt de bijeenkomst ruim gelegenheid voor vragen en discussie.

Voor wie

De Health~Holland Regiobijeenkomst staat open voor alle regionale organisaties actief binnen de topsector LSH: regionale ontwikkelingsmaatschappijen, science parken, regionale netwerkorganisaties etc. Wij streven naar een goede vertegenwoordiging van elke bioregio in Nederland. Stuurt u deze uitnodiging dan ook gerust door naar uw collega’s.
Aanmelding is verplicht en kan via de website van HollandBIO.

Informatie

Datum: donderdag 9 april 2015
Tijd: 9.30u - 13.00u
Locatie: Utrecht, loopafstand CS (exacte locatie volgt)

Vragen?
Voor meer informatie neemt u contact op met Wieteke Wouters van HollandBIO (wieteke.wouters@hollandbio.nl of 070-337 87 64).

‹ Events overview