Power Class: Nieuwe Ziekenhuis-leveranciersrelaties

Op 26 maart 2015 wordt in het Radboud Universitair Medisch Centrum aandacht besteed aan de relatie tussen ziekenhuizen en leveranciers. 
In de Power Class wordt onder andere nader ingegaan op de visie van:

 

  • Stefan Heijne, Managing Director Hematologie (RvE), RadboudUMC.
    Hij zal het hebben over de invloed van dure medicatie en Orphan drugs op het afdelingsresultaat, bespreekt de ontwikkelingen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars en samenwerkingswensen met leveranciers.
  • René Muller, Senior inkoper, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede. Lead buyer bij de inkoopcombinatie IZA.
    René legt de nadruk op de huidige en toekomstige rol van inkoop op ziekenhuisproducten, budgetten en interne afstemming.
  • Mark van Houdenhoven, Voorzitter Raad van Bestuur, St. Maarten Kliniek Nijmegen.
    Mark gaat dieper in op de rol van Farma en Medical device bedrijven. Wat zijn maatschappelijke marges, hoe verhouden bedrijven zich tot ziekenhuizen, zijn er samenwerkingsvormen mogelijk? Wat is de mogelijke toekomstige rol van het Medisch Specialistisch Bedrijf. Gaan zij dure geneesmiddelen of IDC's, heupkoppen of dure diagnostica inkopen? Wordt het 'squeeze the melon' of samenwerken, wat zijn de voorwaarden en waar moet rekening mee gehouden worden. Wie heeft de macht en wat wordt de toekomst? Vragen die de komende jaren ingevuld worden en die gevolgen hebben voor leveranciers en ziekenhuizen.

 
Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van de tussentijdse resultaten uit de survey 'innovaties in de zorg' -uitgevoerd onder leveranciers-, stellingen, discussies en kennis verder onderbouwd.
 
Lokatie: RadboudUMC
Geert Grooteplein-zuid 10
6525 GA Nijmegen
13.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: 175 € (exclusief BTW)
 
Schrijf je in per e-mail: inschrijven@P-HC.nl of via de website: http://www.prometheushealthcare.nl/opleiding/
 
Download het volledige programma via: http://www.prometheushealthcare.nl/wp-content/uploads/2015/02/Nieuwe-ziekenhuisrelaties.pdf

‹ Events overview